VÄRDERING AV SKOGSFASTIGHETER

Vi gör en noggrann insamling av det som påverkar värdet såsom skogstillstånd, markförhållanden, vägnätets skick, sjöläge, grustäkt med mera. Som fastighetsägare får du ett starkt dokument som visar din fastighets framtidspotential.

Helt enkelt ett dokument som kommer till stor nytta när du står inför en investering, förhandling med långivare eller försäljning av din egendom.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.