GRÖN SKOGSBRUKSPLAN

Vi gör din Gröna skogsbruksplan i samråd med dig efter dina önskemål och behov. Förslagen till åtgärder görs med utgångspunkt från vad du som skogsägare vill med ditt skogsbruk. Din Gröna skogsbruksplan ger dig ett viktigt verktyg att öka skogens alla värden.

Årlig uppdatering

För dig som alltid vill ha en aktuell Grön skogsbruksplan erbjuder vi årlig uppdatering av din Gröna skogsbruksplan.

Årlig uppdatering innebär att du alltid har aktuella uppgifter vilket medför att du kan förlänga planperioden samt när du bestämmer dig för att göra ny Grön skogsbruksplan för reducerad kostnad.

En annan fördel är att du har god kontroll på virkesförrådet om du skulle drabbas av stormskador eller andra skador på skogen.

Värdering i samband med att grön skogsbruksplan upprättas

Om du är i behov av värdering inom den närmast tiden, kan vi värdera och beskriva din skogs- och lantbruksfastighet med tillhörande byggnader i samband med att vi upprättar en Grön skogsbruksplan.

Saknar du en aktuell Grön skogsbruksplan?

När du beställer värdering så passa på att beställa en Grön skogsbruksplan. Då blir den sammanlagda kostnaden lägre än om båda tjänsterna skulle utföras vid olika tillfällen.