MARKINTRÅNG

När vägar och järnvägar förbättras eller får nya sträckningar påverkas många markägare. Samma sak inträffar när en kraft- eller vattenledning ska byggas. Kanske tas marken i anspråk med servitut, kanske måste skog avverkas för att trädsäkra ledningar och spår.

Vid markintrång kan Parasons opartiska värderare hjälpa fastighetsägare och infrastrukturbyggare med att utföra värdering och ersättningsutredning samt stöd vid förhandling. Vi bedömer ersättning vid intrång i fastighet, servitut, ledningsrätter, permanenta och tillfälliga nyttjanderätter med mera.

Senare års stormar har aktualiserat behovet av trädsäkring för kraftbolag och trafikverket. Parason tar hand om värdering, beräknar intrångsersättningen och värdet av träden. Bland våra kunder hittar du markägare, kommuner, elbolag och trafikverket.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.