VÄRDERING LANTBRUKSFASTIGHETER

Dessa fastigheter har stora variationer i sin sammansättning och driftsinriktning. Våra erfarna värderare bedömer de olika fastighetstypernas värde efter nisch, olika köparkategorier och lönsamhet. Till grund för värdebedömningen ligger även en ortsprisutredning och markandsanalys som tar hänsyn till fastighetens speciella inriktning, läge med mera.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.