KLYVNING

Ibland vill delägarna av jordbruksfastigheter och skogsfastigheter klyva fastigheten och dela den i flera lotter. Parasons opartiska värderare gör en omfattande värdering med likvid- och graderingsvärdering och en noggrann uppskattning av skogen samt värdering av byggnader, inägomark med mera.

På så sätt får varje delägare sin del av fastighetens värde.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.