VÄRDERING AV GODS OCH HERRGÅRDAR

Dessa egendomar består ofta av många olika delar som corps de logi med flyglar, parkområde och kulturmiljöer, stora ekonomibyggnader med varierande inriktning, bostadshusbestånd, skogs- och jordbruksmark med varierande egenskaper och attraktiv jakt.

Det är även vanligt med uthyrning av bostäder, arrenden och grustäkter med mera. Allt detta påverkar värdet och Parason följer och läser av marknaden för de olika specialområdena och baserar värderingen på vårt eget ortsprismaterial, marknadsanalys och kalkyler.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.