VÄRDERING AV BOSTADSFASTIGHET

Parasons opartiska värderare kan anlitas i många olika värderingssituationer, några exempel är överlåtelser inom familjen, omläggning av topplån till bottenlån eller privat försäljning av bostadsfastigheten.

Du kan få hjälp med en bättre lånebild om du har renoverat din bostad eller om marknadspriserna på bostäder i ditt område har ökat sedan du sist la om lånen.

Vi besiktigar din bostadsfastighet och utfärdar ett värdeintyg som du sedan kan använda i dina förhandlingar med banken eller vid överlåtelse inom familjen.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.