VÄRDERING

Fastighetsfrågor inom jord och skog

Vi är specialiserade på fastighetsvärdering av jord och skog samt de byggnader som ingår i fastigheten och vi hanterar ersättningsfrågorna när stat eller kommun vill köpa din mark.

Skogsfastighet och lantbruksfastigheter är en heterogen fastighetstyp där man finner fastigheter av skiftande slag och där ingen är den andra lik.

Vi erbjuder skogsvärderingar och lantbruksvärderingar inkl. byggnader som ska ge dig ett ovärderligt dokument inför köp, försäljning eller rättsituation samt som förhandlingsunderlag.

Postadress

Parason AB
352 53 VÄXJÖ

E-Post

per-anders@parason.se

Telefon

0705-57 58 10
0470-73 73 42