GENERATIONSSKIFTE

Generationsväxlingar är ofta något man skjuter på framtiden. Mitt råd är att föräldrar och barn diskuterar frågan förutsättningslöst så snart som möjligt utan givna slutsatser. En vanlig fråga är att de barn som vill ta över fastigheten inte tror sig ha råd att betala ut sina syskon.

Genom att göra en marknadsvärdering och en beräkning av fastighetens nettovärde skaffar man sig en klar bild om det ekonomiska läget. Står ni inför ett generationsskifte kan Parason ta fram beslutsunderlag där vi tar hänsyn till överlåtarens och övriga familjens intressen, skatter, juridik med mera. Tillsammans med vår/din samarbetspartner upprättar vi nödvändiga överlåtelsehandlingar.

Skatt och deklaration

Använder du din fastighet på ett optimalt sätt? Låt oss maximera nyttan av ditt skogsägande! Parason hjälper dig med skogs ekonomisk rådgivning, skattefrågor och deklaration.