PARASONAB

Värdering Lantbruksfastigheter Skogsfastigheter

Värdering Lantbruksfastigheter Skogsfastigheter

Parason AB är ett fristående företag utan kopplingar till virkesindustrin eller markägarorganisationer, vilket ger dig en värdering som är trovärdig för alla parter i en förhandling eller rättssituation.
Parason AB har av Aspect auktoriserade värderare ett övergripande ansvar, såsom upphandlingsansvar, målstyrning, kvalitetskontroll och samordning av projektet till dess det är helt genomfört.
Miljöarbetet bygger på en vision där Parason AB samarbetar med sina kunder i ett samhälle som agerar fullt ut för morgondagens individer, samtidigt som den egna arbetsmiljön stimulerar fortbildning och vidareutveckling.

Problemlösare när det gäller fastighetsfrågor inom jord och skog

Parason är din problemlösare när det gäller fastighetsfrågor inom jord och skog och tar hand om alla delar vid en fastighetsöverlåtelse. Genom att anlita oss slipper du kontakta flera olika aktörer – vi täcker in allt med våra experter som har brinnande intresse för jord- skogsbruk, jakt, fiske, byggnader och kulturhistoria.

Postadress

Parason AB
352 53 VÄXJÖ

E-Post

per-anders@parason.se

Telefon

0705-57 58 10
0470-73 73 42